ระยะเวลาในการเตรียมของชำร่วย

…..บ่าวสาวหลายท่านมักจะให้เวลากับการเตรียมของชําร่วยงานแต่งงาน หรือของรับไหว้ไม่นานนัก ประมาณ 1 เดือน ซึ่งหลายท่านอาจคิดว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะแล้ว จริงอยู่ของชําร่วยบางอย่างอาจจะมีพร้อมและทำได้ทัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ของชำร่วยหลากหลายอย่าง ที่ต้องใช้เวลา นานกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการ ขึ้นงานใหม่ การแพคด้วยมือ ตกแต่งให้สวยงาม ดังนั้นของชำร่วยและของสวยงามจึงมักจะต้องใช้เวลาและให้เวลาสักนิด และอาจจะเผื่อเวลาให้ทางร้านได้รันคิวงาน ซึ่งเป็นในกรณีการสั่งซื้อ ของชําร่วยงานแต่ง ซึ่งบ่าวสาวหลายท่านมักจะเลือกซื้อในช่วงใกล้ ๆ กัน เป็นต้น

บางกรณี บ่าวสาวหลายคู่ จะสรุปยอดจำนวนแขกที่เชิญ ใกล้ ๆ วันงานได้ และจำนวนมักจะเพิ่มขึ้น ทำให้ของชำร่วย อาจจะต้องใช้เพิ่มเพื่อเผื่อไว้ ซึ่งช่วงนี้ จะเป็นเวลาที่กระชั้นชิด เวลาอาจเหลือประมาณ 7-14 วัน ตามประสบการณ์ของทางร้าน ซึ่ง ของบางชนิดอาจจะทันหรือไม่ทันเนื่องจากของชำร่วยบางอย่างเป็นงานขึ้นใหม่ และอาจจะไม่ทันเมื่อเวลาเหลือน้อย ซึ่งอาจจะต้องมีใช้ของชำร่วยอื่นแทนที่

การสรุปยอดจำนวนแขกได้เร็ว อาจไ่ม่ได้จำนวนที่แน่นอนในช่วงแรก ๆ  แต่ถ้าหากสามารถ กะ จำนวน และเผื่ออีกสักนิด และหาของชำร่วยก่อนวันงานสัก 3 เดือน จะทำให้บ่าวสาวหลายท่านลดการวิตกกังวัลเกี่ยวกับของชำร่วย ว่าพอหรือไม่ ของชำร่วยแบบเดิมจะพอหรือทันไหม ไปได้เลยค่ะ  ^^

ระยะเวลาในการทำ ของพรีเมี่ยม และ ของที่ระลึก ก็ใกล้เคียงกับของชำร่วยงานแต่งเช่นเดียวกันค่ะ ^^

Share หรือ Like ได้ค่ะ ^^

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply

Content Protected